Hva er Institutt for Religionsstudier?

Institutt for Religionsstudier (IRS) ble opprettet i 2015 av en gruppe mennesker i Sandefjord med vidt forskjellige partipolitiske, etniske og faglige forutsetninger. Alle hadde det samme utgangspunktet, nemlig å bevare Grunnloven med dens garanti for ytrings-, tros- og forsamlingsfrihet, likhet for loven og pluralisme i det sivile samfunnet.

Formålet med IRS er å bevare sekularismen i politikk, rettspleie, nyhetsformidling, undervisning, forskning, den offentlige debatt og i det offentlige rom. Sekularisme, eller verdslighet, betyr at det er et klart skille mellom religion og politikk, og det innebærer en individuell rett til å følge sin egen fornuft og samvittighet, samt søke lykken uten press eller tvang fra religiøse makthavere.

På denne hjemmesiden informerer vi om den trussel som islamisme og islamistisk fundamentalisme utgjør mot demokratiet, friheten og den vestlige sivilisasjon.

IRS formidler i tillegg kontakt til personer og organisasjoner som tilbyr opplysningsvirksomhet og fordrag.

Av sikkerhetshensyn er nettstedets bidragsytere anonyme eller under pseudonym. Her i Vesten har islamistiske fanatikere utstedt drapstrusler mot de som har uttalt seg kritisk om islam.

I Norge legger imamer og islamistiske organisasjoner ikke skjul på at målet er å få innført sharia-lovgivning. Et kjennetegn ved sharia er at det innebærer dødsstraff å kritisere islam.