Hva er sharia?

Sharia, også kalt «islamsk lov», er et barbarisk lovsystem som muslimer utleder fra islams hellige bok Koranen og hadith. Hadith er beretningene om hvordan Muhammed og hans fire første etterfølgere (khaliffer) oppførte seg. Sharia ligger så langt fra vestlig og norsk rettsoppfatning som man overhode kan tenke seg. Blant annet opererer sharia med forbrytelser som er helt ukjente i dagens Norge: Sex før ekteskapet, utroskap, homoseksualitet, drikking av alkohol, gudsbespottelse, ugudelighet (vantro) og frafall fra islam er forbrytelser innen sharia. I Norge tilhører disse tingene privatlivet, og omfattes ikke av straffeloven.

Omvendt opererer sharia med en rekke «rettigheter» som er fremmede for oss i Vesten. Slaveri er tillatt. Det samme gjelder flerkoneri. Det er ingen kriminell lavalder for seksuell omgang med jenter, vel og merke hvis man har skaffet seg dem på rettmessig måte. Sharia beskytter også muslimer mot fornærmelser av profeten Muhammed. Dette straffes som blasfemi, det vil si med døden.

Et grunnleggende trekk ved sharia er et skarpt juridisk skille mellom menn og kvinner. Kvinner er i realiteten mannens eiendom og nyter langt færre rettigheter enn mannen. Ofte grenser disse rettighetene til en rettsløs tilstand. Kvinner arver kun halvparten av det menn gjør. De skal gjennom hele livet være underlagt en mannlig verge. De må som regel ikke ferdes alene utenfor hjemmet og ikke uten vergens samtykke. De er underlagt strenge restriksjoner når det gjelder utseende og påkledning. De er henvist til egne jenteskoler og er ofte utelukket fra verv i organisasjoner.

Sharia karakteriseres gjerne ved brutale straffer. Straffen står ikke i forhold til forbrytelsen. Sex før ekteskapet straffes med offentlig pisking, utroskap med steining til døde, tyveri med avhugging av hender eller føtter, gudsbespottelse med halshugging, og så videre. Etter alminnelig norsk tankegang er rettspleien i sharia uakseptabel. For eksempel teller et kvinnelig vitne kun halvparten av et mannlig, og det er ingen mulighet til å anke en dom.

I tillegg må det nevnes at der sharia er implementert, helt eller delvis (for eksempel i Pakistan, Sudan og de muslimske delene av Nigeria), er rettspleien og fortolkningen av sharia ganske tilfeldig, selv ut ifra sine egne forutsetninger. Mennesker som ikke bekjenner seg til de aksepterte trosretningene innen islam, kristendom eller jødedom er ganske rettsløse. Dette gjelder for eksempel buddister og ateister. På samme måte står tilhengere av avvikende islamske retninger som Bahai og Ahmadyya utenfor loven og kan drepes uten videre.

Sharia hevdes å være innstiftet av Gud selv, og er dermed hevet over alminnelig menneskelig fornuft. Den kan ikke diskuteres. Den kan ikke stemmes over. Den kan ikke tilpasses. Og den kan naturligvis aldri erstattes av menneskeskapte lover, som vi kjenner fra vårt demokratiske system. Det er til og med forbudt å kritisere eller protestere mot sharia, da dette jo må oppfattes som en kritikk av Guds klare befaling.

Muslimske krav om å innføre sharia er en meget viktig del av en bredere islamsk samfunnsoppfatning. Målet er islamsk styre som bygger på en totalitær ensretting og diktatur under et presteskap. På den måten innebærer sharia et helt samfunnssystem som kanskje er verre enn dem man kjenner fra nazismen eller stalinismen.

Vi oppfatter sharia som en trussel mot det norske folks frihet og velstand. Mange imamer og muslimske politikere arbeider målbevisst for å få sharia innført her til lands.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>